OBAVIJEST VEZANA UZ POSTUPAK STJECANJA AKADEMSKOG STUPNJA I UPIS U TREĆU, DOKTORSKU, GODINU STUDIJA


Svi sinopsisi za izradu doktorskoga rada upućeni Vijeću poslijediplomskog studija uz potpis potencijalnoga mentora, tj. sumentora i studenta stavljaju se u daljni postupak:

Provest će se javna obrana. Za obranu svakoga pojedinoga sinopsisa bit će odabrano povjerenstvo od tri do pet članova koje će odrediti Vijeće poslijediplomskoga studija u užem sastavu. Obrane svih sinopsisa održat će se krajem mjeseca ožujka 2005. u razdoblju od 21. do 31. ožujka. Točan će datum i vrijeme održavanja javne obrane biti naknadno objavljen.

Javnoj će obrani moći nazočiti nastavnici i studenti poslijediplomskoga studija JEKON te svi drugi zainteresirani nastavnici i studenti. Obavijest o javnoj obrani bit će stavljena na web-stranicu Studija, odnosno Sveučilišta u Zagrebu te će biti poslana svim fakultetima i institutima koji sudjeluju u nastavi.

Obrana će sinopsisa trajati 45 minuta, pri čemu student - pristupnik prijedlog teme doktorskoga rada treba izložiti u najviše 20 minuta. Ostalo je vrijeme predviđeno za pitanja i raspravu koja mogu postaviti, tj. potaknuti članovi Povjerenstva ili ostali sudionici javne obrane.

U slučaju uspješne obrane sinopsisa, u skladu s Pravilnikom studija i naputcima s kojima su studenti već upoznati, prijedlog teme za doktorski rad i prijedlog mentora upućuje se Vijeću poslijediplomskoga studija. (Isti je postupak predviđen za prijavu tema za magistarski rad.)

Uspješnom obranom sinopsisa i prihvaćanjem teme za doktorski rad student stječe pravo upisa u treću, doktorsku, godinu (naravno, uz pretpostavku da su ispunjeni svi ostali preduvjeti).

U slučaju neuspješne obrane sinopsisa moguća su dva rješenja:

1. Student se može odlučiti za stjecanje akademskoga stupnja magistra (pri čemu mora
obaviti postupak prijave i obrane prijedloga teme za magistarski rad te izraditi i
obraniti rad u skladu s Pravilnikom studija).

2. Student se može odlučiti za drugi pokušaj obrane prijedloga teme za doktorski rad.
Odluči li se za tu mogućnost, treću, doktorsku, godinu može upisati uvjetno uz obavezno plaćanje pola iznosa školarine pri upisu i obavezu ponavljanja postupka i obrane prijedloga teme najkasnije do 1. studenoga 2005.

U slučaju neuspješne druge obrane sinopsisa student gubi pravo nastavka treće godine studija, bez povrata plaćenoga dijela školarine. Ostaje mu mogućnost postupka prijave i obrane prijedloga teme za magistarski rad (u skladu s Pravilnikom studija).

Nakon uspješne javne obrane i prihvaćanja teme doktorskoga rada, student obavezno ispunjava uvjete treće godine Studija. Uvjet za stjecanje prava za obranu završnoga rada student - doktorski kandidat mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljen u relevantnom časopisu za područje jezika i kognitivne neuroznanosti.
Ispunjavanjem svih navedenih uvjeta i uspješnim okončavanjem svih potrebnih postupaka, a u skladu s Pravilnikom studija, student - doktorski kandidat stječe pravo pristupa obrani završnoga rada.

raspored obrana sinopsisa