UPIS

Upis sljedeće generacije:

 

Za sve informacije o upisu sljedeće generacije poslijediplomskih studenata obratite se na labpolin@erf.hr ili na telefon (+385 1) 650 4343.