VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Melita Kovačević, prof. dr. sc.

Životopis:

Melita Kovačević diplomirala je 1984. psihologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1983. fonetiku kao dopunski studij. Magistrirala je psihologiju na University of Eastern Washington, SAD, 1986. i doktorirala 1996. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavala na većem broju europskih i američkih sveučilišta. Kao mlada znanstvenica dobila je stipendiju austrijske i britanske vlade, a 1997./98. bila je stipendistica Fulbrightove zaklade u okviru koje je boravila i istraživački djelovala na Purdue Univesity i Carnegie-Mellon University, SAD.

Izvanredna je profesorica na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima. Na dodiplomskim studijima predaje ove predmete: Razvojna psiholingvistika, Neurolingvistika, Kognitivna psihologija i Psihologija govora i komunikacije, a na poslijediplomskim studijima izvodi nastavu iz područja psiholingvistike, neurolingvistike, jezičnog razvoja i dvojezičnosti.

Voditeljica je Laboratorija za psiholingvistička istraživanja. Ukupno je objavila osam knjiga, i samostalno i u suautorstvu, više od 50 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i knjigama te sudjelovala na više od 120 znanstvenih i stručnih skupova kao izlagač ili pozvani predavač.

Trenutno je glavni istraživač na tri projekta, od kojih su dva međunarodna. Suradnica je na više međunarodnih projekata. Glavni su joj znanstveni interesi područja psiholingvistike, neurolingvistike i kognitivnih procesa.

 

 
Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.         Naziv

1.                   Kovačević, M. (2000). Spoznaje perinatalne i prenatalne psihologije i njezina uloga u perinatalnoj medicini. U: Kurjak, A., Stavljenić-Rukavina, A., Pavelić, K. (ur.), Prenatalna dijagnostika i terapija, 393-424. Varaždinske Toplice: Tonimir.

2.                   Kovačević, M., Anđel, M. (2000). Usvajanje jezičnoga znanja u višejezičnoj sredini: kako prevladati jaz između lingvističke i komunikacijske kompetencije. U: Štrukelj, I. (ur.), Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije, 137-148. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije.

3.                   Anđel, M. i dr. (2000). Acquisition of verbs in Croatian, French and Austrian German - an outline of a comparative analysis. Suvremena lingvistika. 49-50, 5-25.

4.                   Kovačević, M. (ur.) (2001). Thematic Issue: Early Communication and Language Development. Poseban broj Revije za rehabilitacijska istraživanja. Zagreb: ERF. (2001.)

5.                   Kovačević, M. (ur.) (2001). Društvena istraživanja Lingvistička ekologija: jezični razvoj i višejezičnost. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

6.                   Kovačević, M. (2001). Rana komunikacija i jezični razvoj: interdisciplinarni pristup. Revija za rehabilitacijska istraživanja. 37(1), 1-8.

7.                   Kovačević, M., Pavličević-Franić, D. (ur.) (2002). Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I. Jastrebarsko: Naklada Slap i Sveučilište u Zagrebu.

8.                   Jelaska, Z., Kovačević, M., Anđel, M. (2002) Morphology and semantics - the basis of Croatian case U: Voeikova, M. D., Dressler, W. U. (ur.), Pre- and Protomorphology: Early phases of Morphological Development in Nouns and Verbs, 177-189. München: LINCOM Europa.

9.                   Pavličević-Franić, D., Kovačević, M. (ur.) (2003). Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini II. Jastrebarsko: Naklada Slap i Sveučilište u Zagrebu.

10.                 Kovačević, M., Kuvač, J. (2004). Jezik udžbenika i jezik djeteta: razumiju li se oni? U:  Bacalja, R. (ur.), Zbornik radova Dijete, odgojitelj i učitelj, 93-101. Zadar: Sveučilište u Zadru.

11.                 Kovačević, M. (2004). Tuning Educational Structures in Europe: perceptions, experience and achievements so far. U: Marinković, R., Karajić, N. (ur.), Future and the Role of Teachers. Zagreb: PMF, Sveučilište u Zagrebu.

12.                 Kovačević, M. (2005). Jezični razvoj i jezične poteškoće: uloga i značaj psiholingvistike i psiholingvističkih istraživanja. Zrno. 65, 91.

 


 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009