VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Cjelokupni je program utemeljen vodeći brigu o obveznoj mobilnosti studenata koja se može realizirati na dvije razine: nastavnoj i istraživačkoj.

Samostalnost u kreiranju kurikuluma
Student sam sudjeluje u kreiranju svojega kurikuluma pri čemu ima mogućnost odabira predmeta:
- unutar ponuđenih predmeta programa
- unutar drugih studijskih programa na Sveučilištu u Zagrebu ili drugim sveučilištima u Hrvatskoj
- na drugim programima na stranim sveučilištima.

Primjena sustava ECTS-a omogućava pokretljivost studenata na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Bodovi u istraživačkom radu
Student je pored ukupnog broja bodova, koje mora prikupiti temeljem strukturirane nastave, obavezan prikupljati bodove na svakoj studijskoj godini u okviri različitih oblika istraživačkog rada.SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009