VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
RASPORED KOLEGIJA PO GODINAMA,
SATNICA I BODOVNI SUSTAV
       
1. GODINA
KOLEGIJI NOSITELJ(I) SATNICA ECTS
Znanstvene metode D. Šimić
25 4
Etika znanstvenih istraživanja V. Csepe 8 2
Odabrana poglavlja lingvistike Z. Jelaska 20 4
Osnove neuroznanosti D. Hranilović 20 4
Temelji programiranja i ekstrakcije znanja I. Slapničar 12 3
Funkcionalno oslikavanje mozga M. Radoš 12 3
Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost M. Judaš
J. Booth
25 4
Uvod u umjetnu inteligenciju B. Dalbelo Bašić 8 2
Rana komunikacija M. Ljubešić 10 2
Lingvističke teorije R. Matasović 12 3
Jezično usvajanje i razvoj M. Kovačević 16 3
Istraživanje usvajanja drugoga jezika F. Gallardo del Puerto
12 3
 
2. GODINA
KOLEGIJI NOSITELJ(I) SATNICA ECTS
Složene moždane funkcije i sinaptička plastičnost Z. Petanjek 16 3
Kognitivna gramatika B. Hurch 10 2
Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima V. Išgum 20 4
Kognitivna neuroznanost jezika P. Hagoort
M. Kovačević
16 3
Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti V. Csepe 16 3
Umjetne neuronske mreže B. Dalbelo Bašić
S. Lončarić
16 4
Pojavljivanje jezika B. MacWhinney 16 3
Računalna i korpusna lingvistika M. Tadić 10 2
Obrada prirodnog jezika T. Erjavac 12 3
Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija K. Marinković 16 4
Sintaktička teorija R. Van Valin 10 2
Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om R. Savoy 10 2
Analiza i razumijevanje slike S. Lončarić 12 3
 
3. GODINA
KOLEGIJI NOSITELJ(I) SATNICA ECTS
Jezična tipologija i jezično procesiranje C. Pleh
R. Matasović
12 3
Automatsko prepoznavanje govora D. Petrinović 12 3
Lijekovi i mozak M. Klarica 8 2
Neurotransmiteri Z. Lacković 10 3
Komparativna kognicija i ponašanje R. Thompson 16 4
Antropologija - biološka i kulturna evolucija čovjeka P. Rudan 10 2
Spoznaja u kontekstu filozofije uma Z. Radman 8 2
OBAVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI
       
Obavezni
KOLEGIJI NOSITELJ(I) SATNICA ECTS
Znanstvene metode D. Šimić
25 4
Etika znanstvenih istraživanja V. Csepe 8 2
Odabrana poglavlja lingvistike Z. Jelaska 20 4
Osnove neuroznanosti D. Hranilović 20 4
Temelji programiranja i ekstrakcije znanja I. Slapničar 12 3
Funkcionalno oslikavanje mozga M. Radoš 12 3
 
Izborni
KOLEGIJI NOSITELJ(I) SATNICA ECTS
Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost M. Judaš
J. Booth
25 4
Uvod u umjetnu inteligenciju B. Dalbelo Bašić 8 >2
Rana komunikacija M. Ljubešić 10 2
Lingvističke teorije R. Matasović 12 3
Jezično usvajanje i razvoj M. Kovačević 16 3
Istraživanje usvajanja drugoga jezika F. Gallardo del Puerto
12 3
Složene moždane funkcije i
sinaptička plastičnost
Z. Petanjek 16 3
Kognitivna gramatika B. Hurch 10 2
Neurofiziološki signali
u neurokognitivnim istraživanjima
V. Išgum 20 4
Kognitivna neuroznanost jezika P. Hagoort
M. Kovačević
16 3
Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti V. Csepe 16 3
Umjetne neuronske mreže B. Dalbelo Bašić
S. Lončarić
16 4
Pojavljivanje jezika B. MacWhinney 16 3
Računalna i korpusna lingvistika M. Tadić 10/td> 2
Obrada prirodnog jezika T. Erjavac 12 3
Kognitivna neurofiziologija i
neuropsihologija
K. Marinković 16 4
Sintaktička teorija R. Van Valin 10 2
Funkcionalno mozgovno
oslikavanje MR-om
R. Savoy 10 2
Analiza i razumijevanje slike S. Lončarić 12 3
Jezična tipologija i
jezično procesiranje
C. Pleh
R. Matasović
12 3
Automatsko prepoznavanje govora D. Petrinović 12 3
Lijekovi i mozak M. Klarica 8 2
Neurotransmiteri Z. Lacković 10 3
Komparativna kognicija i ponašanje R. Thompson 16 4
Antropologija - biološka i
kulturna evolucija čovjeka
P. Rudan 10 2
Spoznaja u kontekstu filozofije uma Z. Radman 8 2


SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009

testiranje desnog stupca