VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr

Poslijediplomski studij Jezik i kognitivna neuroznanost ustrojen je kao trogodišnji studij s ukupno 180 ECTS-a. Jedan ECTS obračunava se kao radno opterećenje od 25 sati.


SHEMATSKI PRIKAZ USTROJA STUDIJA

   
I. godina 60 ECTS
30 ECTS Nastava
7 x 2 lab. = 14  ECTS Obilasci laboratorija
5 - 15 ECTS Laboratorijsko istraživanje
5 - 16 ECTS Izvannastavne aktivnosti
 
II. godina 60 ECTS
17 ECTS Nastava
7 x 2 lab. = 14 ECTS Obilasci laboratorija
5 - 15 ECTS Laboratorijsko istraživanje
10 – 20 ECTS Samostalno vođeno istraživanje
5 - 20 ECTS Izvannastavne aktivnosti
 
III. godina 60 ECTS
7 ECTS Nastava
10 – 20 ECTS Samostalno vođeno istraživanje
20 - 40 ECTS Samostalno istraživanje
1 – 5 ECTS Sudjelovanje u nastavi
5 – 22 ECTS Izvannastavne aktivnosti

 
Organizirana nastava
 
 
Istraživački rad
 
 
Ostala znanstvena djelatnost
 

Za redovite studente (full-time) predviđeno je da studij traje tri godine i da bi za te tri godine student trebao izraditi doktorski rad. Međutim, studentu se daje mogućnost da dio istraživačkoga rada, tj. obranu doktorskog rada do kraja ostvari tijekom četvrte godine (3+1). Četvrta godina ne bi nosila posebne bodove, niti bi se upisivala kao četvrta godina studija.

Za izvanredne studente (part-time) predviđeno je da studij traje pet godina sa šestom godinom koja bi imala istu ulogu kao četvrta godina kod redovitih studenata (5+1). Izvanredni studenti bi upisom prvih triju slijednih godina morali prikupiti bodove u izravnoj nastavi, s mogućnošću ostvarivanja istraživačkog rada u razdoblju od pet godina. Naime, s obzirom na to da se ne planira upis nove generacije svake godine, nego svake druge, izvanredni studenti moraju slijediti ritam nastave jedne generacije (kao i redovni studenti), ali im se laboratorijski rad može organizirati u slijednih pet godina. Ovakav ustroj studija ne bi trebao predstavljati prepreku izvanrednim studentima budući da na organiziranu nastavu otpada samo 30%  ukupnih bodova. Drugim riječima, izvanrednom studentu daje se mogućnost da ritam studiranja prilagodi svojim drugim obvezama, ali u propisanom vremenskom roku.SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009