VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr

Knjižnica

Studentima je otvorena knjižnica Laboratorija za psiholingvistička istraživanja, s pristupom stručnim knjigama iz jezika, neuroznanosti, psihologije, logopedije, psiholingvistike i srodnih područja te računalnim bazama EBSCO, ScienceDirect i Oxford Online Journals.

Studentima je omogućen rad u čitaonici i na računalima, pretraživanja baza i Interneta, ispis i kopiranje.

Knjižnica se nalazi u Prostorijama Laboratorija, Većeslava Holjevca 20. Popis knjiga dostupan je ovdje. Knjižničarka je Nevena Padovan (broj telefona: +385 1 4698 138).SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009