VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
Doktorski radovi

Na ovim su stranicama dostupni dosadašnji obranjeni doktorski radovi studenata Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Jezik i kognitivna neuroznanost.

Radovi se smiju koristiti isključivo za osobnu uporabu. Pri citiranju ili referiranju potrebno je navoditi punu referencu. U slučaju daljnjeg kopiranja, distribucije ili prikaza rada, treba zatražiti odobrenje autora rada.

Marijan Palmović - Electrophysiological Evidence for Sentence Comprehension: A Comparison of Adult, Normal Developing Children and Children with Specific Language Impairment

 


SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009