VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Davor Petrinović, prof. dr. sc.

Životopis:

Davor Petrinović rođen je 1965. u Zagrebu. Diplomirao je 1988. na Elektro-tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva), smjer industrijska elektronika. Magistrirao je na istom fakultetu 1996., a disertaciju “Učinkovito kodiranje spektralne ovojnice govornog signala”obranio je 1999. Od 1988. radi u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija FER-a Godine 2000. izabran je u zvanje docenta, a 2005. u zvanje izvanrednog profesora na grupi predmeta Mreže, sistemi i signali. Područje njegova znanstvenog i stručnog djelovanja obuhvaća obradu signala, obradu govora te dizajn ugrađenih računalnih sustava. Sudjelovao je u znanstvenoistraživačkim projektima Ministarstva znanosti i tehnologije RH, i to kao istraživač na projektima: “Sustavi i algoritmi u mjerenju i procesiranju signala”, “Sustavi i algoritmi za obradu signala i slika, “Dizajn analognih i digitalnih sustava primjenom optimizacijskih postupakai projektu  “Efficient compression and processing of audio and video signals, ECE-UCSB, MICRO za vrijeme Fulbright stipendije 2000./01. Kao glavni istraživač vodi projekte “Postupci vektorske kvantizacije govorai “Digitalna obrada govora u suvremenim informacijskim tehnologijama. Sudjelovao je kao istraživač na istraživačko-razvojnom projektu “Implementacija procesorskih jezgri na programabilnom logičkom sklopovlju.

Autor je više od 30 radova u časopisima i zbornicima znanstvenih skupova. U dodiplomskoj nastavi predaje ove predmete: Projektiranje ugrađenih računalnih sustava, Digitalna obrada signala, Digitalna obrada govora i Napredni alati za razvoj digitalnih sustava, a u poslijediplomskoj nastavi izvodi predmet Primjena obrade signala. Autor je više zavodskih skripta, a kao mentor ili komentor vodio je 37 diplomskih radova. Nagrađen je srebrnom i brončanom plaketomJosip Lončar, kao i trima diplomama za uspjeh tijekom studija. Dobio je nagradu MO i MZT RH za znanstveni doprinos razvoju oružanih snaga RH. Član je udruženja KoREMA, ISCA i IEEE.

 

Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.              Naziv

1.                        Petrinović, D., Petrinović, D. (2003). Reduced Complexity LSF Vector Quantization with Switched-Adaptive Prediction. U: Proceedings of the 3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis. 2, 1039-1044.

2.                        Petrinović, D. (2003). Harmonic Weighting for All-Pole Modeling of the Voiced Speech. U: Proceedings of the 8th European Conference on Speech Communication and Technology. 2, 881-884.

3.                        Petrinović, D., Petrinović, D. (2003). Quality-Complexity Trade-off in Predictive LSF Quantization. U: Proceedings of the 8th European Conference on Speech Communication and Technology. 2, 1105-1108.

4.                        Petrinović, D., Lukačević I., Petrinović, D. (2003). Implementation of Sparse Matrix Arithmetic on a DSP Processor. U: Proceedings of the fifth IASTED International Conference on Signal and Image Processing, 93-98.

5.                        Hlupić, N., Petrinović, D., Butorac, J. (2003) Time Domain Spectral Analysis, New Approach For High Accuracy. U: Proceedings XVII IMEKO World Congres, 575-580.

6.                        Petrinović, D. (2003). Discrete Weighted Mean Square All-Pole Modeling. U: Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, 1, 828-831.

7.                        Petrinović, D. (2003). Application Trends in Digital Electronics,Electronics in Words and Pictures. Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. 44 (1-2), 93-98.

8.                        Petrinović, D., Vučić, M. (2003). Osnove projektiranja računalnih sustava. Zagreb: FER-ZESOI.

9.                        Petrinović, D. (2002). Digital Electronics, Electronics in Words and Pictures. Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. 43 (3-4), 189-193.

10.                      Petrinović, D., Petrinović, D. (2002). Low complexity predictive vector quantization of LSF parameters. U: Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, 4, 4161-4161.

11.                      Petrinović, D., Cuperman, V. (2001). Analysis of the voiced speech using the generalized Fourier transform with quadratic phase. U: Proceedings of the 7th European Conference on Speech Communication and Technology, 4, 2479-2482.

12.                      Petrinović, D. (2000). Variable bit-rate LSF coding using Wavelet sub-band decomposition. U: Proceedings of IASTED, International Conference on Signal and Image Processing, 105-109.

13.                      Petrinović, D., Petrinović, D. (2000). Switched-adaptive interframe vector prediction with binary-tree searched predictors. U: Proceedings 2000 IEEE Workshop on Signal Processing Systems Design & Implementation, 733-742.

14.                      Petrinović, D., Petrinović, D. (2000). Sparse vector linear prediction with near-optimal matrix structures. U: Proceedings of 1st International Workshop on Image and Signal Processing and Analysis, 235-240.

15.                      Petrinović, D., Petrinović, D. (2000). Sparse vector linear prediction with optimal structures", U: Proceedins of 7th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing,  79-83.

16.                      Petrinović, D. (2000). Calculation of the line spectrum frequencies using the quotient-difference scheme. U: Proceeding of 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, 2 ,831 –834.

 

 

Znanstveni radovi koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

Red. br.          Naziv

1.                    Petrinović, D. (2003). Harmonic Weighting for All-Pole Modeling of the Voiced Speech. U: Proceedings of the 8th European Conference on Speech Communication and Technology, 2, 881-884.

2.                    Petrinović, D. (2003). Discrete Weighted Mean Square All-Pole Modeling. U: Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, 1, 828-831.

3.                    Petrinović, D., Cuperman, V. (2001). Analysis of the voiced speech using the generalized Fourier transform with quadratic phase. U: Proceedings of the 7th European Conference on Speech Communication and Technology, 4, 2479-2482.

4.                    Petrinović, D. (2000). Calculation of the line spectrum frequencies using the quotient-difference scheme. U: Proceeding of 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, 2 , 831 –834.

 


 

 


 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009