VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Zdravko Lacković

Životopis:

Zdravko Lacković rođen je 1947. u Pitomači. Diplomirao je 1971. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1975. te doktorirao 1976. obranivši  disertaciju “Određivanje metabolita biogenih amina u likvoru kao istraživački i dijagnostički pristup središnjem živčanom sustavu”. Godine 1979. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 1983. izvanrednog profesora farmakologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1979. do 1981. je Visiting Scientist, Lab. Preclinical Pharmacology, NIMH, Washington DC te od 1994. do 1995. Established Visiting Scientist, Abo Akademi University, Turku, Finland.

Objavio je 68 znanstvenih radova i kritičkih pregleda, 35  u SCI, objavio jednu samostalnu knjigu, veći broj stručnih radova, poglavlja u udžbenicima i enciklopedijskih tekstova, elaborata o lijekovima, 85 sažetaka s domaćih i međunarodnih kongresa; oko 600 citata u SCI. Otkrio razgradnju dopamina u perifernim tkivima te ustanovio kako dopamin ne zadovoljava uvjete da bude cirkulirajući hormon, što se prije mislilo (to je danas općeprihvaćeno i prisutno i u velikim svjetskim uđžbenicima). Održao je više pozvanih predavanja na sveučilištima u SAD-u i Europi. Vodio jer više domaćih i međunarodnih projekata. Izvodio je nastavu ovih predmeta na poslijediplomskim studijima: 1. Neurofarmakologija na studiju Neuroloških znanosti; 2. Osnove farmakodinamike: klinička i eksperimentalna farmakologija; 3. Psihofarmakologija: biologijska psihijatrija; 4. Farmakologija živčanog sustava (na PMF-u). Predavač je na poslijediplomskim studijima Dermatovenerologija, Gastroenterologija i dr.

Predsjednik je Katedre za farmakologiju (od 1983. do 1984.), jedan od urednika i autor više poglavlja u udžbeniku Farmakologija. Utemeljio je 1982. Laboratorij za molekularnu farmakologiju pri Zavodu za farmakologiju, inicijator je osnutka Sekcije za humanu neurobiologiju HLZ, organizator prve jugoslavenske konferencije o neurobiologiji “Neurotransitori u zdravlju i bolesti”, Zagreb, 1986., Trećeg kongresa hrvatske farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2000. Član je Kuratorija International Pula Symposium (kongresi se održavaju svake godine), Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva farmakologa (predsjednik od 1999.), European Society for Neurochemistry, SFN (SAD), Redakcije liječničkog vjesnika, Redakcije Croatian Medical Journal, prodekan za znanost (1984.-1991.), član ad hoc radne grupe za koordinaciju neuroznanosti europske zajednice (1993.-1995.), član Nacionalnog bioetičkog povjerenstva Vlade RH (od 2001.). Utemeljitelj je i voditelj doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 1998.), predsjednik znanstvenog i organizacijskog odbora I. i II. europske konferencije o harmonizaciji doktorskih studija u području biomedicine i zdravstva (Zagreb. 2004. i 2005.), predsjednik ORPHEUS-a (Organisation of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System od 2005.).

 

Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.         Naziv

1.                   Jakovljević, M., Lacković, Z. (2001). Benzodiazepini u suvremenoj medicini. Zagreb: Medicinska naklada.

2.                   Trkulja, V., Lacković, Z. (2001). Vagal influence on compensatory ovarian growth is important only breefly after hemicastration. Exp Biol Med. 226, 776-781.

3.                   Salkovic-Petrisic, M., Lackovic, Z. (2003).  Intracerebroventicular administration of betacytotoxics alters expression of brain monoamine transporter genes. J Neural Transm. 110 (1), 15-29.

4.                   Trkulja, V. i dr. (2004). Involvement of peripheral cholinergic muscarinic system in the compensatory ovarian hypertrophy in the rat. Exp Biol Med (P Soc Exp Biol Med), 229(8), 793-805.

5.                   Bach-Rojecky, L., Relja, M., Lacković, Z. (2005). Botulinum toxin type A in experimental neuropathic pain. J Neural Transm. 112(2), 215-219.

 

Znanstveni radovi koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

Red. br.        Naziv

1.                  Jakovljević, M., Lacković, Z. (2001). Benzodiazepini u suvremenoj medicini. Zagreb: Medicinska naklada.

2.                  Trkulja, V., Lacković, Z. (2001). Vagal influence on compensatory ovarian growth is important only breefly after hemicastration. Exp Biol Med. 226, 776-781.

3.                  Salkovic-Petrisic, M., Lackovic, Z. (2003). Intracerebroventicular administration of betacytotoxics alters expression of brain monoamine transporter genes. J Neural Transm. 110 (1), 15-29.

4.                  Trkulja, V. i dr. (2004). Involvement of peripheral cholinergic muscarinic system in the compensatory ovarian hypertrophy in the rat. Exp Biol Med (P Soc Exp Biol Med), 229(8), 793-805.

5.                  Bach-Rojecky, L., Relja, M., Lacković, Z. (2005). Botulinum toxin type A in experimental neuropathic pain. J Neural Transm. 112(2), 215-219.

 


 

 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009