VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Zrinka Jelaska

Životopis:

Zrinka Jelaska diplomirala je kroatistiku i fonetiku te magistirala i doktorirala na Sveučilištu Zagrebu, a pohađala je predavanja i na sveučilištima u SAD-u (Connecticut, MIT, Michigan, Stanford). Od 1983. radi na Filozofskome fakultetu u Zagrebu; od 1990. stalno je zaposlena na Odsjeku za kroatistiku. Od 1993. vodi Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture. Nastavu je održavala i na drugim odsjecima Sveučilišta u Zagrebu, a kao gost nekoliko je godina predavala hrvatski na sveučilištima u SAD-u (stipendija Fulbrightove zaklade), u Njemačkoj (Köln), u Mostaru i Zadru. Vodila je dva znanstvena projekta, sudjelovala u četiri međunarodna i sedam domaćih. Posebno se bavi fonologijom, morfologijom i semantikom hrvatskoga jezika, hrvatskim kao L2 te različitim vrstama jezičnoga spora-zumijevanja. U Hrvatskoj i inozemstvu objavila je šest knjiga, četrdesetak znanstvenih i sedamdesetak stručnih radova, pet skripata te održala šezdesetak izlaganja na znanstvenim skupovima i četrdesetak javnih predavanja. Član je HFD, HDPL, SLE i SCLA te uredništva časopisa Suvremena lingvistika. Bila je predsjednica HFD-a te članica i predsjednica različitih odjela, odbora, vijeća i povjerenstava. Od 1981. povremeno surađuje na HR i HT-u u obrazovnim i znanstvenim emisijama kao jezična savjetnica, scenaristica, voditeljica i gošća. Prevodila je s engleskoga stručne tekstove, filmove i serije. Govori engleski i njemački, služi se francuskim, švedskim, češkim.

 

Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.          Naziv

1.                    Jelaska, Z. (2004). Fonološki opisi hrvatskoga jezika: Glasovi, slogovi, naglasci. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

2.                    Jelaska, Z., Kovačević, M. (ur.) (2004). Zaviri - Mali hrvatski zavičajni rječnik s igrama i zadatcima. Zagreb: Alfa.

3.                    Jelaska, Z. (ur.) (2005). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

4.                    Jelaska, Z. (2004). Pogovor. U Siguan, M.,  Jezici u Europi, 205-218. Zagreb: Školska knjiga

5.                    Jelaska, Z., Kovačević, M., Anđel, M. (2002). Morphology and Semantics - The Basis of Croatian Case. U: Voeikova, M. D., Dressler, U. W. (ur.), Pre- and Protomorphology: Early Phases of  Development in Nouns and Verbs, 177-189. Vienna: LINCOM studies in Theoretical Linguistics 29.

6.                    Jelaska, Z. (2003). Hrvatski jezik i višejezičnost. U: Pavličević, D., Kovačević, M. (ur.), Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini II: teorijska razmatranja, primjena, 106-125, Zagreb: Naklada Slap

7.                    Jelaska, Z., Cvikić, L., Novak, J. (2001). Rječnici hrvatskoga kao stranoga jezika. Filologija. 36-37, 235-246.

8.                    Jelaska, Z. (2001). Govornici u susretu - usvojeno i  naučeno vladanje jezikom u istome društvu. U: Kovačević, M. (ur.), Lingvistička ekologija: Jezični razvoj i višejezičnost. Društvena istraživanja. 10, br. 6 (10), 977-990.

9.                    Jelaska, Z. i Hržica, G. (2002). Poteškoće u učenju srodnih jezika: prevođenje sa srpskoga na hrvatski. Jezik, 3 (49), 91-104.

10.                  Jelaska, Z. i Kovačević, M. (2001). Odnos glagola i imenica u ranome jezičnome razvoju. U: Sesar, D., Vidović-Bolt, I. (ur.), Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, 441-452. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo i Filozofski fakultet.

11.                  Jelaska, Z. (2003). Proizvodnja glagolskih oblika hrvatskoga kao stranoga jezika: od infinitiva prema prezentu. U: Botica, S. (ur.), Zbornik Hrvatske slavističke škole 2002., 48-63, Zagreb: Ffpress.

12.                  Jelaska, Z., Kovačević, M. (2003). Infinitives in child language. U Zybatow, L. N., (ur.), Europa der Sprachen: Sprachkompetenz-Mehrsprachigkeit-Translation. Akten des 35 Linguistischen Kolloquiums in  Innsbruck 2000, Europa der Sprachen, Teil II: Sprache und Kognition, 525-535. Frankfurt am Main: Peter Lang.

13.                  Jelaska, Z., Cvikić, L. (2004). Finding Distinction between Synonyms. U: Bračić, S., Čuden, D. (ur.), Linguistic Studies in the European Year of Languages, Proceedings of the 36th Colloquium, 273-281. Bern-Berlin- Bruxelles-Frankfurt-New York-Oxford-Wien: Peter Lang

14.                  Jelaska, Z. (2005). Dvoglasnik ili dva glasa. U: Pranjković, I. (ur.) Od fonetike do etike, 83-89. Zagreb: Disput.

 

Znanstveni radovi koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

Red. br.          Naziv

1.                    Jelaska, Z. (2004). Fonološki opisi hrvatskoga jezika: Glasovi, slogovi, naglasci. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

2.                    Jelaska, Z. (ur.) (2005). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

3.                    Jelaska, Z., Cvikić, L. (2004). Finding Distinction between Synonyms. U: Bračić, S., Čuden, D. (ur.), Linguistic Studies in the European Year of Languages, Proceedings of the 36th Colloquium, 273-281. Bern-Berlin- Bruxelles-Frankfurt-New York-Oxford-Wien: Peter Lang

4.                    Jelaska, Z. (2005). Dvoglasnik ili dva glasa. U: Pranjković, I. (ur.) Od fonetike do etike, 83-89. Zagreb: Disput.

5.                    Jelaska, Z. (2003). Hrvatski jezik i višejezičnost. U: Pavličević, D., Kovačević, M. (ur.), Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini II: teorijska razmatranja, primjena, 106-125, Zagreb: Naklada Slap

 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009