VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Valeria Csepe, prof. dr. sc.

Životopis:

Valéria Csépe magistrirala je psihologiju 1976. i počela istraživački rad na novoosnovanom Odjelu za psihofiziologiju Instituta za psihologiju Mađarske akademije znanosti. Specijalizirala se za elektrofiziološka mjerenja na životinjama s trajnim implantatima. Doktorirala je s temom iz psihologije 1981., a s temom iz psihofiziologije 1992. Zajedno sa suradnicima objavila je 1987. prvu studiju negativnosti neslaganja na životinjama, studiju koja je najviše citirana od gotovo sto objavljenih radova (na engleskom, mađarskom i njemačkom). Humboldtovu stipendiju dobila je 1990. i provela je u Centru za biomagnetizam Sveučilišta u Münsteru gdje je imala priliku istraživati tehnikom MEG-a. Među prvima je uspoređivala rezultete mjerenja EEG-om i MEG-om. Nakon povratka u Mađarsku osniva Laboratorij za mjerenje evociranih potencijala i počinje s privim istraživanjima negativnosti neslaganja. Njezini su istraživački interesi širi i uključuju neuralne korelate osnovnih akustičkih procesa, osjetilnog pamćenja, organizacije akustičkog događaja, percepcije govora, fonologije, pismenosti, kao i razvojne i stečene poremećaje u jezičnom razumijevanju. Voditelj je Istraživačke grupe za razvojnu psihofiziologiju (osnovanu 2000.) i mentorica je mnogim mladim istraživačima i doktorskim studentima. Glavni je istraživač na nacionalnim i međunarodnim projektima (Mađarski fond za znanstvena istraživanja, 6. okvirni program EU za disleksiju “Neurodys). Predsjednica je različitih mađarskih i međunarodnih društava i odbora u području psihologije. Sudjeluje u izvođenju nastave, redovita je profesorica na Ethos Universitz Budapest, pročelnica je Odsjeka za kognitivnu psihologiju, voditeljica diplomskog studija eksperimentalne i kognitivne psihologije i predavačica na tri doktorska programa. Nagrađena je nagradama Gratin (2002.), Kudos (2002.) i Polyp (2005.) a odlikovana je i Redom viteškog križa Mađarske Republike (2003.).


Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.         Naziv

1.                   Szűcs, D., Csépe, V. (2005). The effect of numerical distance and stimulus probability on ERP components elicited by numerical incongruencies in mental addition. Cognitive Brain Research. 22, 282-300.

2.                   Szűcs, D., Csépe, V. (2004). Similarities and differences in the coding of numerical and alphabetical order using acoustic stimulation as revealed by event-related potentials in humans. Neuroscience Letters. 360 (1-2), 65-68.

3.                   Szűcs, D., Csépe, V. (2004)., Access to number representations is dependent on the modality of stimulus presentation in mental addition: a combined behavioral and ERP study. Cognitive Brain Research. 19 (1), 10-27.

4.                   Honbolygó, F., Csépe, V., Ragó, A. (2004). Suprasegmental Speech Cues are Automatically Processed by the Human Brain: a Mismatch-Negativity Study. Neuroscience Letters. 361/1. 84-88.

5.                   Csépe, V. (2003). Auditory event-related potentials in studying developmental dyslexia, U: Csépe, V. (ur.), Dyslexia: Different Brain, Different Behavior, 81-112. New York: Kluwer Academic /Plenum Publishers.

6.                   Csépe, V. (ur.) (2003). Dyslexia: Different Brain, Different Behavior. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

7.                   Csépe, V., Szűcs, D., Honbolygó, F. (2003). Number-word reading as challenging task in dyslexia? An ERP study. International Journal of Psychophysiology. 51, 69-83.

 

 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009