VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Bernhard Hurch, prof. dr. sc.

Životopis:

Bernhard Hurch rođen 1955., redoviti je profesor i pročelnik Odsjeka za lingvistiku  Sveučilišta u Grazu. Studirao je u Beču, Austrija, i u Pisi, Italija. Doktorirao je na Sveučilištu u Beču 1986., habilitirao 1992. na Sveučilištu u Wuppertalu, Njemačka. Bio je pozvani predavač na mnogim sveučilištima diljem svijeta. Glavni su mu znanstveni interesi teorija gramatike, fonologija, morfologija, povijest lingvistike i povijesna lingvistika. Specijalizirao se za istraživanja ovih jezika: romanskih, baskijskog, jezika maya i tarahumare. Bio je voditelj mnogih međunarodnih projekata koji su se bavili proučavanjem djela Wilhelma von Humboldta, reduplikacijom i gramatičkim kategorijama. Predavao je velik broj dodiplomskih i poslijediplomskih kolegija iz svih temeljnih lingvističkih područja.

 

Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.         Naziv

1.                   Hurch, B., Spitzer, L. (u tisku). Die Briefe an Hugo Schuchardt nebst einigen Antworten. Berlin: Walter de Gruyter.

2.                   Hurch, B. (u tisku). Wilhelm von Humboldt, Tarahumara Grammatik. U: Wilhelm von Humboldt: Schriften zur Sprachwissenschaft Abt. III, Amerikanische Sprachen, Bd. 3: Mittelamerikanische Sprachen. Paderborn: Schöningh.

3.                   Hurch, B. (u tisku). Dissimilation. U: Encyclopedia of Language and Linguistics (second edition). Oxford: Elsevier.

4.                   Hurch, B. (u tisku). Natural Phonology. U: Encyclopedia of Language and Linguistics (second edition). Oxford: Elsevier.

5.                   Hurch, B. (2002). Die baskischen Materialien aus dem Nachlass Wilhelm von Humboldts: Astarloa, Charpentier, Fréret und anderes. Paderborn: Schöningh.

6.                   Hurch, B. (2002). Aizpitarte.Eine Einführung. U: Die baskischen Materialien aus dem Nachlass Wilhelm von Humboldts: Astarloa, Charpentier, Fréret und anderes, 175-178. Paderborn: Schöningh.

7.                   Hurch, B. (2002). Fréret - Oihenart - Humboldt. Einführende Bemerkungen zum Essay von Nicholas Fréret. U: Die baskischen Materialien aus dem Nachlass Wilhelm von Humboldts: Astarloa, Charpentier, Fréret und anderes, 83-94. Paderborn: Schöningh.

 

Znanstveni radovi koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

Red. br.          Naziv

1.                    Hurch, B. (2001). Yucatec Mayan vocalism and prosody. A case for re-analysis. U: Schaner-Wolles i drugi (ur.), Naturally! Linguistic studies in honour of Wolfgang Ulrich Dressler presented on the occasion of his 60th birthday, 195-206. Turin: Rosenberg & Sellier.

2.                    Hurch. B. (2002). Das linguistische Manuskript eines Geologen: Johann von Charpentiers baskische Grammatik. U: Astarloa, H. i drugi (ur.) Die baskischen Materialien aus dem Nachlass Wilhelm von Humboldts, 113-123. Paderborn: Schöningh.

3.                    Hurch, B. (2003). Baskisch. U: Seipel, W. (ur.) Der Turmbau zu Babel. Ursprung und Vielfalt von Sprache und Schrift, 99-104. Wien: KHM.

 


 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009