VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Milko Mejovšek, prof. dr. sc.

Životopis:

Milko Mejovšek rođen je 21. svibnja 1942. u Đurđevcu u Republici Hrvatskoj, po nacionalnosti je Hrvat, oženjen je i otac dvoje djece. Govori engleski i francuski jezik.

Diplomirao je jednopredmetni studij psihologije 1966. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao paralelni studij diplomirao je i francuski jezik kao B studij. Magistrirao je 1973., a doktorirao 1976. na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavničku karijeru započeo je kao asistent 1970. na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. travnja 1979. zaposlen je na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu, na kojem radi i danas.

U zvanje redovitog profesora izabran je 14. lipnja 1984. te ponovno u isto zvanje 1990., a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2. veljače 1999.

Napisao dva sveučilišna udžbenika: “Uvod u penološku psihologiju i “Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima”. Bio je mentor pri izradi niza diplomskih radova, pet magistarskih i osam disertacija.

U dodiplomskoj nastavi izvodi predmete Uvod u znanstveni rad i Penološka psihologija. Na poslijediplomskom studiju predaje ove predmete: Metode prikupljanja podataka i teorija mjerenja, Evaluacija tretmana i Kibernetički modeli penološkog tretmana. Vodio je pet znanstvenih projekata i kao suradnik sudjelovao je u više od dvadeset projekata u područjima psihologije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, kineziologije, kriminologije i penologije.

Autor, koautor ili urednik je devet knjiga, među kojima dva sveučilišna udžbenika. Objavio je 80 znanstvenih i preglednih radova i 11 stručnih. Sudjelovao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Niz godina bio je urednik časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja.

Sada obnaša funkciju dekana Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a dekanom tog Fakulteta bio je i u razdoblju od 1987. do 1991. Bio je član Matičnog povjerenstva za područje pedagogije i defektologije od 1987. do 1993. godine.
Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.            Naziv

1.                      Mejovšek, M., Buđanovac, A., Šućur, Z. (2000). Povezanost između agresivnosti zatvorenika i njihova socioekonomskog statusa. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 36, 63-74.

2.                      Mejovšek, M., Buđanovac, A., Šućur, Z. (2001). Usporedba između recidivista i nerecidivista s obzirom na agresivnost i socioekonomski status. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 37, 91-100.

3.                      Mejovšek, M. (2001). Prema modelu intervencija. U: Mejovšek, M. (ur.),  Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima, 13-20. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

4.                      Mejovšek, M. (2001). Temeljni problemi penološkog tretmana. U: Mejovšek, M. (ur.), Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima, 21-34. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

5.                      Mejovšek, M. (2001). Komponente agresivnosti u populaciji zatvorenika. U: Mejovšek, M. (ur.), Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima, 59-72. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

6.                      Mejovšek, M., Buđanovac, A., Šućur, Z. (2002). Povezanost dviju razina čimbenika rizika delinkventnog ponašanja. Kriminologija i socijalna integracija. 10, 13-24.

7.                      Mejovšek, M. (2002). Uvod u penološku psihologiju. Zagreb-Jastrebarsko: ERF-Naklada slap.

8.                      Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim  znanostima. Zagreb-Jastrebarsko: ERF-Naklada slap.

9.                      Stančić, Z., Mejovšek, M., Igrić, Lj., Heđever, M. (2004). Edukacijsko-rehabilitacijska znanost u sustavu društvenih i humanističkih znanosti. U: Zbornik radova znanstvenog skupa: “Redefiniranje sustava odgojnih znanosti”. Temeljne edukacijske znanosti i metodike nastave, 79-90. Zagreb: Akademija odgojnih znanosti Hrvatske.

 

 

Znanstveni radovi koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

Red. br.        Naziv

1.                  Kovačević, V., Stančić, V., Mejovšek, M. (1988). Osnove teorije defektologije. Zagreb: Fakultet za defektologiju.

2.                  Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Zagreb-Jastrebarsko: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i naklada Slap .

 


 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009