VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Bojana Dalbelo Bašić, prof. dr. sc.

Životopis:

Bojana Dalbelo Bašić rođena je 1958. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Diplomirala je 1982. na Matematičkom odjelu Prirodo-slovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1993. i doktorirala 1997. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1982. do 1986. radila je u Institutu građevinarstva Hrvatske, od 1986. do 1990. u Iskra-Delti kao projektantica programskih sustava te od 1990. do 1999. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. docentica je na FER-u, a od 2003. izvanredna je profesorica. Na diplomskom studiju FER-a uvela je predmete Strojno učenje te Neizrazito, evolucijsko i neuroračunarstvo (isti predmet predaje i na Matematičkom odjelu PMF-a), a na poslijediplomskom studiju Statističko učenje i Otkrivanje znanja u skupovima podataka (s prof. Bogunovićem). Suvoditeljica je sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog znanstvenog studija Language Communication and Cognitive Neuroscience te sudionica TEMPUS projekta pod istim nazivom.

Od 1990. sudjeluje na više znanstvenoistraživačkih projekata: bila je voditeljica dva I--projekta MZOŠ-a i jednog CARNet projekta. Trenutno je voditeljica projekta “Automatsko indeksiranje dokumenata deskriptorima EUROVOCA” u suradnji s HIDROM i Joint Research Centrom Europske komisije. Bila je stipendistica DAAD-a u svibnju i srpnju 2000. za studijski boravak na Sveučilištu Erlangen-Nürnberg, Njemačka, i stipendistica NATO Advanced Study Instituta u srpnju 2002. za boravak na K.U. Leuven, Belgija.

Istraživački interesi obuhvaćaju područje oblikovanja inteligentnih sustava inspiriranih ljudskim načinom zaključivanja i stjecanja znanja, posebno onih sustava temeljenih na neizrazitoj logici, neuronskim mrežama, metodama strojnog učenja i multivarijatnoj statistici s primijenom na dubinsku analizu podataka i teksta.


Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.         Naziv

1.                   Kovač, K., Živković, I., Dalbelo Bašić, B (2004). Simulation of Multi-robot Reinforcement Learning for Box-pushing Problem. U: Barić A. (ur.), Proceedings of the 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON 2004, 603-606.

2.                   Dobša, J., Dalbelo Bašić, B. (2004). Comparison of Information Retrieval Techniques: Latent Semantic Indexing and Concept Indexing. Journal of Information and Organizational Sciences. 28, 1-2; 1-17.

3.                   Čupić, M., Šnajder, J., Dalbelo Bašić, B. (2003). Educational Interactive Software as a Support to the Teaching of Artifical Neural Network Methodology Applied to a Classification Problem. U: Advances in technology-based education: Toward a knowledge-based society, 1974-1979.

4.                   Dalbelo Bašić, B., Glavinić, V., Čupić, M. (2002). Web-oriented Simulator for Soft Computing Models. U: Lovrenčić, A., Rudas, I. J. (ur.), Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Engineering Systems, 255-260.

5.                   Dalbelo Bašić, B.(2002). Artificial Neural Networks and Advanced Supervised Learning Techniques. U: Milanović, D., Prot, F. (ur.), Proceedings of the 3rd International Scientific Conference 'Kinesiology - New Perspectives', 595-604.

6.                   Ribarić, S., Dalbelo Bašić, B., Maleš, L. (2002). An Approach to Validation of Fuzzy Qualitative Temporal Relations. Journal of Computing and Information Technology. 10 (3), 163-170.

7.                   Dalbelo Bašić, B., Ribarić, S. (2002). Kernel-Based Methods for Pattern Recognition. U: Grobelnik, M. i dr. (ur.) Proceedings of the 5th International Multi-Conference Information Society - IS 2002, 24-27.

8.                   Ribarić, S., Dalbelo Bašić, B., Tomac, D. (2002). Object-Oriented Implementation of a Model for Fuzzy Temporal Reasoning. U: Bouchon-Menier, B. i dr. (ur.), Technologies for Constructing Intelligent Systems, 85-98. Berlin: Springer-Verlag.

9.                   Franjić, J., Dalbelo Bašić, B., Škvorc, Ž. (2001). Acorn Variability in Common oak (Quercus robur L.). Sauteria. 11, 383-394.

10.                 Perić, S. i dr. (2001). Applying Survival Analysis for Estimating and Comparing Flushing Time Variability. U: Kalpić, D., Hljuz-Dobrić, V. (ur.), Proceedings of the 23rd International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2001, 273-278.

11.                 Ribarić, S., Hrkać, T., Dalbelo Bašić, B. (2001). Model of Multi-agent System for Temporally Rich Domains. U: Proceedings of the Joint Tutorial and Conferences MIPRO 2001, Computers in Technical Systems and Intelligent Systems, 20-25.

12.                 Ribarić. S., Dalbelo Bašić, B. (2001). Modelling Crisp and Fuzzy Qualitative Temporal Relations. U: Proceedings of the 12th International Conference on Information and Intelligent Systems - IIS 2001, 218-226.

 

 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009