VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Zdravko Radman, dr. sc.

Životopis:

Zdravko Radman rođen je 1951. u Splitu. Diplomirao je komparativnu književnost i engleski jezik; magisterirao iz filozofije znanosti; doktorirao iz filozofije percepcije.  Znanstveno se usavršavao na Harvard University, na sveučilištima Konstanz, Saarbruecken, potom University College London i dr.

Istražuje i objavljuje u područjima spoznajne teorije, filozofije jezika, filozofije umjetnosti te filozofije uma.

Radio je u Zavodu za filozofiju znanosti HAZU, bio je Humboldtov stipendist, a potom istračivač i predavač na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta u Konstanzu. Kao znanstveni savjetnik stalno je zaposlen u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Kao gostujući profesor boravio je na Odsjeku za filozofiju University of California, Berkeley (u okviru Fulbrightova programa).

 

 

Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.          Naziv

1.                    Radman, Z. (2002). Seeing With the Body's Eyes. Synthesis philosophica. 33 (17/1), 29-39.

2.                    Radman, Z. (2003). The Art of the Mind. Towards Cognitive Aesthetics. U: Nishimura, K. i dr. (ur.), Selected Papers of the 15th International Congress of Aesthetics, 337-342.

3.                    Radman, Z. (2002). Towards Aesthetics of Science. Studies in Aesthetics and Science of Art (Bigaku Geijutsugaku Kenkyu), 218-237.

4.                    Radman, Z. (2004). On Tasting the Images. U: Ule, A., Gaams, M., Repovs, G. (ur.), Information Society IS 2004, Cognitive Science, (Proceedings of the 7th International Multiconference), 120.

5.                    Radman, Z. (2004). Um kao artefakt. U: Grgić,F. (ur.), Godišnjak za filozofiju 2004. Zagreb: Institut za filozofiju.

 

 

 

Znanstveni radovi koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

Red. br.                 Naziv

1.                           Radman, Z. (ur.) (1995). From a Metaphorical Point of View: A Multidisciplinary Approach to the Cognitive Content of Metaphor. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

2.                           Radman, Z. (1997). Metaphors: Figures of the Mind. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

3.                           Radman, Z. (ur.) (1997). Horizons of Humanity: Essays in Honour of Ivan Supek. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien: Peter Lang.

4.                           Radman, Z. (1995). Metafore i mehanizmi mišljenja. Zagreb: Biblioteka Filozofska istraživanja.

5.                           Radman, Z. (1998). Siombol, stvarnost i stvaralaštvo: Ogled o percepciji. Zagreb: Biblioteka Filozofska istraživanja.

6.                           Radman, Z. (2001). Kognitivna znanost: Dosezi i ograničenja, Znanost za 21. stoljeće.  Zagreb: Znanstvena čitanka kluba hrvatskih humboldtovaca.

 


 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009