VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Završetkom studija, tj. stjecanjem doktorata znanosti u interdisciplinarnom području jezika i kognitivne neuroznanosti student će moći nastaviti usavršavanje na poslijedoktorskoj razini bilo u hrvatskim institucijama ili u inozemstvu, početi izgrađivati akademsku karijeru na nekoj od sveučilišnih institucija ili instituta ili se zaposliti bilo u javnome ili privatnome sektoru.

Student će steći kompetencije u razumijevanju svih procesa za proizvodnju i razumijevanje jezika, bilo da se radi o bihevioralnoj razini, neuralnoj razini ili odnosu s umjetnim kognitivnim sustavima.

Studenti će steći izravno iskustvo u primjeni suvremenih istraživačkih tehnika i metodologije u području jezičnog ponašanja kao što je, primjerice, analiza govora, analiza pokreta oka, mozgovno oslikavanje i komputacijski modeli.

Student će se osposobiti za oblikovanje novih teorijskih kognitivnih/neurokognitivnih modela, tj. osposobit će se za samostalna istraživanja neurofunkcionalne arhitektonike ključnih kognitivnih funkcija vezanih za jezik. Isto tako, zbog interdisciplinarne naravi studija i kontinuirane komunikacije s različitim strukama student će naučiti raditi u timu kao ravnopravni i proizvodni sudionik procesa.SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009