VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr

Kriteriji i postupci odabira polaznika

Studenti koji žele upisati poslijediplomski studij Jezik i kognitivna neuroznanost moraju udovoljiti višeslojnom odabiru. Namjera je primijeniti stroge kriterije selekcije kako bi se postigla izvrsnost kandidata, a time i izravno utjecalo na kakvoću studijskog programa.


Kriteriji

Odabir će se temeljiti na sljedećim kriterijima:

a) diplome stečene u području relevantnom za područje kognitivne znanosti (područje psihologije, medicine, biologije, lingvistike, fonetike, antropologije, logopedije, fizike, računarstva i dr.)

b) uspješnost na studiju koji je kandidat završio (radi li se o sustavu ocjenjivanja 1-5, prosjek ocjena mora biti najmanje 3,8, ili u sustavu ocjenjivanja do 10, prosjek ocjena mora biti najmanje 8,0)

c) dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

d) aktivno poznavanje engleskog jezika (zbog mogućnosti praćenja nastave na engleskom kao jednom od dvaju službenih jezika studija) te pasivno poznavanje drugog stranog jezika; poznavanje više jezika smatrat će se prednošću

e) pristupnikovi znanstveno-istraživački interesi razgovor s kandidatom


Postupci

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor.

Druga razina odabira bit će razgovor koji ima isto tako selekcijsku ulogu. Razgovor s pristupnikom vodit će članovi voditeljstva studija iz različitih područja.SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009